O nás​

Naše organizace byla založena v roce 2010 migranty žijícími v České republice s cílem podporovat a rozvíjet vzájemnou adaptaci a komunikaci mezi migranty a hostitelskou společností, podporovat zdravý, harmonický a plnohodnotný život v mezinárodní, národní, komunitní, rodinné a individuální úroveň. Více 

Činnosti spolku

Integrace migrantů

Integrace migrantů do české společnosti skrze jejich zapojení do dobrovolnické činnosti.

Zapojení migrantů do dobrovolnických, charitativních, municipálních a podobných aktivit .

Konzultace

Konzultační služby a příprava komplexních programů sociální adaptace, integrace a osobního rozvoje pro státní a nestátní organizace a pro jednotlivce.

Poskytování a zprostředkování bezplatné právní a poradenské pomoci členům spolku

Aktivity a kluby

Organizace volnočasových aktivit a zájmových klubů samostatně i ve spoluprací s dalšími organizacemi.

Zvyšování společenské aktivity cizinců dlouhodobě žijících na území ČR.

Mezinárodní projekty

Vytváření mezinárodní kontaktní sítě, pořádání mezinárodních projektů, výměnných pobytů, stáží apod .

Spolupráce s místními, charitativními a kulturními organizacemi, se státními a samosprávními orgány a jinými subjekty na území ČR a v zahraničí

Kurzy a tréninky

Organizace a pořádání kurzů, přednášek, workshopů, seminářů, tréninků, výstav, a dalších akcí.

Podpora tvůrčího rozvoje a prevence sociální izolace znevýhodněných skupin (vč. žen v domácnosti, dětí, studentů, seniorů a jiných).

Sociální a zdravotní adaptace

Výzkum v sféře sociální a zdravotní adaptace cizinců, zejména citlivějších skupin (vč. žen v domácnosti, dětí, studentů, seniorů a jiných).

Podpora vzájemné adaptace a komunikace lidí v interkulturním prostředí.

Přesunout se na začátek