Naše Projekty

Aktuální

DUMKA – multidisciplinární tým duševního zdraví uprchlíků z Ukrajiny

Konzultace s ukrajinsky a rusky mluvícími specialisty na duševní zdraví a sociálními pracovníky zaměřenými na zdravotnictví.
• Psychologická podpora a krizová intervence
• Pomoc s vyhledáním správné lékařské péči a doprovod k doktorovi
• Podpora na úřadech práci a jiných institucích Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Magistrátu Hlavního města Prahy

Rozvoj systému poskytování psychosociální podpory uprchlíkům z Ukrajiny

Hlavním dlouhodobým cílem projektu je rozvoj systému komplexní psychosociální podpory pro uprchlíky z Ukrajiny.

Finanční dar z veřejné sbírky „SOS Ukrajina“

Popis služby: poskytování krizové pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny se zaměřením na terénní psychologickou podporu a poradenství v sociálních otázkách.

Dobrovolníci s přízvukem – pomáháme seniorům a tvoříme společně

Pomáháme seniorům a tvoříme společně“ navazuje na aktivity spolku AMIGA realizované v letech 2010 – 2021, které se zaměřovaly na podporu integrace migrantů skrze jejich dobrovolnickou činnost v českých dobrovolnických organizacích a jejich aktivní participaci na budování občanské společnosti.

Pomoc dětem uprchlíků z Ukrajiny

Cilem je hravou formou pomoci dětem uprchlíků z Ukrajiny překonat stres, naučit se komunikovat, dodržovat pravidla v novém kolektivu a zvládnout základy českého jazyka. Pravidelné a jednorázové volnočasové a vzdělávací aktivity pro zdraví a adaptaci dětí: „Sobotní škola“ s cílem pomoci v integraci do české společnosti...

Krizová a psychosociální podpora pro uprchlíky a pomáhající

Koordinace krizové a psychosociální podpory pro uprchlíky z Ukrajiny a pomáhajících v první linie.

Přesunout se na začátek