Projekt AMIGA na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

AMIGA pomáhá migrantům se zvláštním zaměřením na psychologickou pomoc ukrajinským uprchlíkům a všem, kteří jim pomáhají.

Naše pomoc

1. Pro uprchlíky z Ukrajiny.

Pro lidi prchající z války poskytujeme první krizovou pomoc v rodném jazyce a organizujeme podpůrné týmy dobrovolníků-psychologů v místech pobytu a informačních/ humanitárních centrech, školách a na různých neformálních setkáních.

Další směr ve kterém vidíme smysl a předpoklady k adaptaci – skupinová setkávání pro děti i dospělé v našem komunitním centru v AMIZE.

Aktuální informace o akcích naleznete v sekci KALENDÁŘ

* indicates required
2. Pro dobrovolníky-psychology.

Vytváříme odbornou komunitu psychologů / koučů / arteterapeutů a podporujeme je: 

  • v procesu nostrifikace vzdělání, 
  • organizujeme pravidelné supervizní skupiny, 
  • vzdělávací workshopy a kurzy češtiny,
  • a nabízímé vzájemné profesní propojení aby mohli bez omezení v České republice pracovat a zvyšovat si svou kvalifikaci.
3. Pro organizace a kollegy z pomahajicich profesi

Jsme vytvořili databázi ukrajinsky nebo rusky mluvících psychologů, psychoterapeutů, arteterapeutů, kteří jsou schopni a ochotni pracovat s uprchlíky z Ukrajiny jako dobrovolníci.

Naše činnost nyní směřuje k sjednocení úsilí všech účastníků procesu a další koordinaci interakce mezi neziskovými organizacemi, dobrovolnickými sdruženími, vládními úřady a samotnými uprchlíky v oblasti poskytování psychologické pomoci.

Na žádost organizátorů vysíláme dobrovolné psychology tam, kde jsou potřeba a organizujeme skupinové podpůrná a adaptační setkání.

A nejde jen o individuální a skupinové konzultace pro uprchlíky, ale také o mimořádnou pomoc dobrovolníkům, kteří s nimi pracují, sociálním a interkulturním pracovníkům.

Přesunout se na začátek