Rozvoj systému poskytování psychosociální podpory uprchlíkům z Ukrajiny

Název poskytovatele dotace:     Nadace RSJ  Název projektu: Rozvoj systému poskytování psychosociální podpory uprchlíkům z Ukrajiny  Hlavním dlouhodobým cílem projektu je rozvoj systému komplexní psychosociální podpory pro uprchlíky z Ukrajiny, včetně služeb poskytovaných kvalifikovanými profesionály s potřebným jazykovým vybavením, kulturním porozuměním a profesními kvalifikacemi. Druhotný cíl je podpořit tyto profesionály přicházející z Ukrajiny a další ukrajinsky a […]
Přesunout se na začátek